Orientační tabulka velikostí

Velikost Délka stélky
36 22,9 cm
37 23,8 cm
38 24,3 cm
39 25,1 cm
40 25,4 cm
41 26,3 cm

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP), platí pro nákup v internetovém obchodě www.svetshopaholiku.cz . Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu Svět shopaholiků, s.r.o., IČO 28288076 se sídlem: Řípov 41, 674 01 Třebíč, zapsán v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně – oddíl C, vložka 58815.
 2. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami, jejichž nedílnou součástí je i reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je kupující dostatečným způsobem upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Doručením a převzetím objednávky vzniká mezi kupujícím a prodávajícím smluvní vztah.
 3. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Kupujícím, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy.
 4. Uzavřením kupní smlouvy kupující prokazuje svůj souhlas s obchodními podmínkami v jejich plném a nezkráceném znění.

OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

 1. Objednávku lze uskutečnit přímo na stránkách www.svetshopaholiku.cz, dále prostřednictvím e-mailu info@svetshopaholiku.cz nebo na telefonním čísle 777 60 70 80.
 2. Veškeré objednávky, uzavřené v internetovém obchodě www.svetshopaholiku.cz jsou závazné a cena zboží je platná v době objednání.
 3. Odesláním objednávky či potvrzením telefonického hovoru kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí.
 4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech povinných údajů při realizaci objednávky. Po odeslání objednávky bude kupujícím na jím uvedený e-mail odesláno potvrzení a přijetí objednávky.
 5. Doručením a převzetím objednávky vzniká mezi kupujícím a prodávajícím smluvní vztah.
 6. Místem dodání zboží je buď dodací adresa uvedená kupujícím nebo výdejní místo zřízené provozovatelem e-shopu. Místo dodání si kupující zvolí při realizaci objednávky. Provozovatel si vyhrazuje právo připočíst náklady na poslání zboží k ceně objednávky podle aktuálního ceníku.
CENY ZBOŽÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY A ZPŮSOB DOPRAVY
 1. Ceny zboží v internetovém obchodě www.svetshopaholiku.cz jsou uvedeny včetně DPH.
 2. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 3. Cenu zboží a případné náklady, spojené s dodáním zboží, může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby - v hotovosti či platební kartou na výdejním místě prodávajícího, dobírkou při převzetí v místě určeném kupujícím v objednávce, bankovním převodem na účet prodávajícího č. 3229767369/0800, bezhotovostně prostřednictvím platební karty po internetu.
 4. Platbou na výdejním místě se rozumí platby v hotovosti při převzetí zboží nebo platby platební kartou.
 5. Platbou na dobírku se rozumí platby objednávky při jejím převzetí od doručovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo připočíst náklady na vyřízení dobírky k ceně objednávky podle aktuálního ceníku.
 6. Platbou převodem se rozumí úhrada kompletní ceny objednávky před jejím samotným vyřízením na bankovním účet. Pro vyřízení se doporučuje řádná platby se všemi náležitostmi za použití variabilního symbolu, který je zároveň číslem objednávky. Údaje k platbě převodem obdrží zákazník do e-mailu, který uvedl v objednávce.
 7. Při volbě platební kartou po internetu bude kupující po dokončení objednávky přesměrován na platební server třetí strany, kde vyplní potřebné platební údaje. Po ověření jejich platnosti bude objednávka potvrzena a částka ve výši kupní ceny odečtena ú účtu kupujícího.
 8. Veškeré změny a změny cen na internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka (včetně akčního zboží, výprodeje a letákových akcí) platí do vyprodání zásob případně po určenou dobu. Cena je platná v době objednání. 
DODACÍ LHŮTA
 1. Dodací lhůta, pokud je u zboží uveden, má pouze informativní charakter a není pro provozovatele závazná.
 2. Provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží z jakéhokoliv důvodu.
 3. Kupující má právo objednávku stornovat v případě, že prodávající nedodrží uvedenou dodací lhůtu. 
PŘEPRAVA, DORUČENÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ
 1. Způsob doručení si zvolí zákazník při vytváření objednávky. Součástí zásilky je faktura nebo-li záruční list.
 2. Kupující je povinen převzít zboží při dodání. Pokud není zboží převzato, kupující si nárokuje úhradu nákladů na vynaložení přepravy.
 3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.
 4. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vzniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku od přepravce nepřevzít a vyplnit záznam o poškození zásilky. 
 5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručením zboží.
 6. Způsoby dopravy - obchodní balík České pošty, PPL, osobní převzetí na výdejném místě.
VRÁCENÍ A VÝMĚNA ZBOŽÍ
 1. Kupující má právo na vrácení zboží a to do 30 dnů od převzetí zboží.
 2. Zboží musí být vráceno kupujícímu v nepoškozeném a neopotřebovaném stavu. Musí být vráceno v původním a nepoškozeném obalu.
 3. U zboží specifické kategorie, jako jsou např. vlasy k prodloužení, náušnice, atd. nesmí být zboží vyňato z hygienického obalu a zkoušeno. Pokud toto není dodrženo, vyhrazuje si prodávající právo zboží k vrácení odmítnout.
 4. Zboží nesmí být zasláno na dobírku, náklady na poštovné hradí kupující.
 5. Kupující je povinen prodávajícího písemně informovat o záměru zboží vrátit. Společně se zbožím kupující zašle vyplněný formulář pro vrácení zboží, který je ke stažení na internetových stránkách www.svetshopaholiku.cz.
 6. Prodávající vrátí kupujícímu peníze za vrácené zboží nejpozději do 5 dnů od převzetí a zpracování bezhotovostně na český bankovní účet kupujícího, který uvedl ve formuláři pro vrácené zboží. V případě, že kupující vrátí zboží na jednom z výdejních míst, peníze za zboží mu budou vráceny taktéž na český bankovní účet.
 7. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží provozovateli, nebude zboží přijato, případně bude na náklady kupujícího zasláno zpět.
REKLAMACE A ZÁRUKA
 1. Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Tato záruka je dána zákonem a je určena pro konečného spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují pro svou podnikatelskou činnost. Záruční doba začíná běžet v den převzetí zboží kupujícím.
 2. Postup v případě reklamace je následující - zákazník informuje prodávajícího o reklamaci e-mailem na info@svetshopaholiku.cz, zboží musí být zasláno se vším příslušenstvím jako doporučený balík na adresu: Svět shopaholiků, s.r.o., Žižkova 89, 586 01 Jihlava, ke zboží musí být řádně připojen vyplněný formulář pro reklamaci, který naleznete na našich stránkách v sekci "Reklamace", prodávající reklamaci vyřeší do 10 dnů od obdržení zboží, o schválení či neschválení reklamace bude kupující informován.
 3. Reklamace lidských vlasů k prodloužení je specifickou záležitostí. Záruku na lidské vlasy nelze poskytnou po uskutečnění úkonu na nich. Vzhledem k tomu, že samotný lidský vlas je obzvláště citlivým materiálem a jakýmkoliv úkonem je možné ho narušit, změnit jeho vlastnosti, strukturu, délku atd., přičemž míru změny struktury není možné z povahy samotného výrobku určit, kupující přebírá zodpovědnost za použití výrobku. Lidské vlasy se mohou působením různých vlivů, např. po umytí nebo jiném úkonu, různě chovat. Mohou se například vlnit, točit, ztratit původní tvar, lesk či ztrácet svoji barvu, zacuchávat se. Na tyto změny se záruka nevztahuje. Důležitá je pravidelná a důkladná péče o vlasy k prodloužení. Je dobré vyvarovat se jejich zbytečnému zatěžování.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 
 2. Realizací objednávky kupující souhlasí se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů společností Svět shopaholiků, s.r.o., která je správcem údajů pro účely realizace objednávky, pro plnění záruky za vady a pro účely zasílání informací.
 3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.
 4. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 5. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, dle §11, 21 zák.č. 101/2000 Sb. Kupující má právo souhlas písemně odvolat, právo na přístup k údajům, může požádat o opravu, doplnění zablokování nebo zlikvidování osobních údajů.
První SHOPAHOLIC kabelky a batohy jsou tady! Omrkněte je.